Варя Шиeкова

Варя Шиекова родена на 17. 01. 1946г. Завършва Първа Английска гимназия в София, а след това Ориенталистика и История в СУ „Св. Климент Охридски“. Учи и Класическо пеене при вокалния педагог Цветана Събева.

През 1971г. е приета във Висшия институт за кино и телевизия – гр. Бабелсберг, ГДР, специалност „Кино и телевизионна режисура“. Дипломира се през 1976г. с филма „Безсъвестните“ по разказ на Василий Шукшин. Филмът е избран да представи Института на фестивала в Лайпциг през 1976г. и е откупен от телевизията на ГДР.

През 1976г. работи като асистент - режисьор по филма „Карл Маркс“ на Народният артист на СССР Лев Кулиджанов, който се снима в ГДР. През следващата 1977г. е асистент режисьор във филма на Ирис Гуснер „Един от всеки ще е трупът“, сниман в ГДР и България.

От 1978г. работи в СИФ „Бояна“ и участва като асистент - режисьор и втори режисьор в много филми на Борислав Шаралиев, Васил Бранев, Януш Вазов и Въло Радев, както и в немски, полски, унгарски, американски, руски и др. продукции, които се снимат в България.

През 1990г. дебютира с филма „От другата страна на слънцето“.

Работи самостоятелно по учебни и документални филми.

През 1991г. документалният ѝ филм „Разтревожена земя“ е поканен за участие в Ленинградския документален филмов фестивал.

След закриване на СИФ „Бояна“ работи като редактор, преводач и журналист във вестниците „Вестник за жената“, „Домашен лекар“, „Лична драма“.

От 1997 до 2001г. работи като режисьор в ТВ „7 дни“.

Интервю